НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
PDF

Як цитувати

Балакірєва, О., & Левін, Р. (2021). НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ. InterConf, (71), 146-157. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2021.014

Анотація

Доведене, що в середовищі українських учасників процесу навчання впродовж життя (НВЖ) діє, на відміну від решти населення, закономірність міжпоколінських відмінностей ціннісних акцентуацій, установлена модернізаційною теорією Інглхарта-Вельцеля для розвинутих країн попри те, що Україна до таких не належить. Це обґрунтовує гіпотезу, що збільшення чисельності учасників НВЖ сприятиме модернізаційним змінам цінностей в українському суспільстві, чим прискорюватиме транзит до постіндустріальної, демократичної, заможної країни.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2021.014
PDF

Посилання

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития, М.: Новое издательство, 2011. – 464 с. – (Библиотека Фонда «Либеральная миссия»).

Балакірєва О., Левін Р. Ціннісні орієнтації населення країн «старої» та «нової» Європи як фактор їхньої інтеграції // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». − № 1053. − 2013. − вип. 31. − 192 с. С. 86−93.

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України : кол. моногр. / [Балакірєва О.М., Геєць В.М., Сіденко В.Р. та ін.] ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 340 с. : табл., рис.

Левін Р., Середа Ю. Роль української освіти у формуванні модерних цінностей: думка експертів і молоді // Научно-практическое он-лайн издание «SOCIOPROSTIR». – 2015. – № 4. – С. 26–36. [Електронний ресурс]. Доступний з : http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=87&Itemid=135.

Рекомендации Парламента и Совета Европы от 18 декабря 2006 г. о ключевых компетенциях обучения в течение жизни. (2006/962/EC). Приложение. Ключевые компетенции для обучения в течение всей жизни – европейские рамочные установки. [Електронний ресурс]. Доступний з : http://adukatar.net/wiki/index.php?structure_id=221.

Обучение на протяжении жизни в условиях новой экономики (Серия «Актуальные вопросы развития образования») – М.: «Алекс», 2006. – 264 с. С. 8–26.

Семенюк Н. Безперервна освіта: світова практика й Україна // Вища освіта України. 2012. – № 4. – С. 100–106.

Гончаренко Н. Проблеми створення сучасної системи підготовки кадрів «Освіта через усе життя» // Післядипломна освіта в Україні, 2014. – № 2.

Синенко С., Гончаренко Н. Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи // Scientific Journal «ScienceRise» № 12/5(17), 2015. – С. 27–33.

ESS-2012. [Електронний ресурс]. Доступний з : www.europeansocialsurvey.org.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 28 | Завантажень: 23 |