ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ПАСТЕРНАКУ ПОСІВНОГО ЗА ВИРОЩУВАННЯ В НИЗИННІЙ ЗОНІ ЗАКАРПАТТЯ
PDF

Як цитувати

Садовська, Н., Попович, Г., Гамор, А., & Середнянська, М. (2021). ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ПАСТЕРНАКУ ПОСІВНОГО ЗА ВИРОЩУВАННЯ В НИЗИННІЙ ЗОНІ ЗАКАРПАТТЯ. InterConf, (71), 351-362. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2021.033

Анотація

Наведено результати досліджень вегетації сортів пастернаку посівного та формування їх продуктивності за вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах низинної зони Закарпаття. Вивчено тривалість міжфазних періодів сортів, проаналізовано динаміку біометричних параметрів рослин на протязі вегетаційного періоду та досліджено урожайність. Найкраще в умовах досліджень проявив себе вітчизняний сорт Петрик, який виділявся за своїми біометричними параметрами, масою коренеплодів та загальною і товарною урожайністю.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2021.033
PDF

Посилання

Голембовська, Н. В., Лебська, Т. К. (2014). Характеристика пряно-ароматичних коренеплодів. Наукові праці, 2(46), 59–63.

Комар, О. О. (2017). Урожайність і якість коренеплодів пастернаку посівного залежно від схем сівби та густоти рослин. Вісник аграрної науки, 95(11), 71–75.

Хареба, О. В., Горова, Т. К., Підлубенко, І. М., Штепа, Л. Ю. (2018). Мінливість біохімічних показників пастернаку посівного. Вісник ХНАУ. Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання, 2, 89–94.

Симоненко, Н. А., Шпичак, О. С. (2018). Пастернак посівний – перспективна сировина для застосування в медицині, фармації та косметології. Косметологія та аромологія: етапи становлення і майбутнє: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 127–130.

Голубкина, Н. А., Федорова, М. И., Степанов, А. Н., Надежкин, С. М. (2014). Элементный остав пастернака (Pastinaсa sativa L.). Овощи России, 3, 18–21. DOI: https://doi.org/10.18619/2072-9146-2014-3-18-21

Шханукова, З. Х., Коновалов, Д. А. (2015). Изучение минерального состава пастернака посевного (Pastinaca sativa L.). Современные проблемы науки и образования, 2(2). URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23037 (дата обращения: 04.08.2021).

Шиморова, Ю. Є., Кисличенк, В. С., Кузнєцова, В. Ю. (2017). Вивчення жирнокислотного складу коренеплодів Pastinaca sativa L. Фітотерапія. Часопис, 1, 46–48.

Matejić, J., Džamić, A., Mihajlov-Krstev, T., Ranđelović, V., Krivošej, Z., Marin, P. (2014). Antimicrobial potencial of essencial oil from Pastinaca sativa L. Biologica Nissana, 5(1),

–35.

Хареба, В. В., Комар, О. О. (2017). Вплив строків сівби на динаміку формування листкової поверхні і маси коренеплоду пастернаку посівного (Pastinaca sativa L.). Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія, 269, 201–208.

Комар, О. О., Шеметун, О. В., Комар, В. О. (2020). Оцінка фотосинтетичної діяльності сортів пастернаку посівного в умовах Правобережного Лісостепу України. Рослинництво та ґрунтознавство, 11(4), 87–94. DOI: https://doi.org10.31548/agr2020.04.087

Хареба, В. В., Комар, О. О. (2017). Фотосинтетична активність та врожайність пастернаку посівного залежно від схем сівби та густоти рослин. Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 63, 344–351.

Дидів, І., Дидів, O., Дидів, A., Юзьків, M., Гайко, Л.I. (2020). Вплив нового комплексного мінерального добрива Нітроамофоска-М на урожайність і якість пастернаку. Вісник ЛНАУ. Серія: Агрономія, 24, 93–98. DOI: https://doi.org/10.31734/agronomy2020.01.093

Дидів, І. В. (2011). Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на врожайність і якість пастернаку в умовах західного регіону України. Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 57, 141–145.

Хареба, В., Комар, А. (2017). Подбор регуляторов роста растений для предпосевной обработки семян пастернака (Pastinaca sativa L.) в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Ştiinţa agricolă, 2, 63–66.

Дидів, І. В. Дидів, О. Й., Дидів, А. І., Коховська, І. В. (2021). Вплив регулятора росту Біоглобін на врожайність та якість товарної продукції пастернаку в умовах Західного Лісостепу України. Plant Varieties Studying and Protection. Рослинництво, 17(1), 73–79. DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.17.1.2021.228216

Пузік, Л.M., Пузік, В.K., Любимова, Н.O., Бондаренко, В.A., Рожков, A.O., Сергієнко, O.В., Денисенко, С.A., Кононенко, Л.M. Збереженість коренеплодів пастернаку залежно від ступеня стиглості, сортових особливостей і способу зберігання / DOI: 10.15587/1729-4061.2019.155313

Сич, З. Д., Бобось, І. М. (2012). Сортовивчення овочевих культур: навч. посіб. Київ: Нілан-ЛТД.

Дидів, І. В, Дидів, О. Й. (2013). Продуктивність пастернаку залежно від сортів вітчизняної та зарубіжної селекції. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія, 17(2), 147–150.

Єщенко, В. О., Копитко, П. Г., Костогриз, П. В. & Опришко, В. П. (2014). Основи наукових досліджень в агрономії. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 24 | Завантажень: 23 |