ВПЛИВ РОЗРОБЛЕНОГО КОМПЛЕКСУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЗЮДОЇСТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ
PDF

Як цитувати

Гарінов, О., Скрипка, І., & Чхайло, М. (2021). ВПЛИВ РОЗРОБЛЕНОГО КОМПЛЕКСУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЗЮДОЇСТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ. InterConf, (71), 404-411. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2021.038

Анотація

В статті підтверджено, що пошук інноваційних шляхів та підходів удосконалення техніки юних дзюдоїстів з вадами слуху є актуальною і своєчасною перспективою модернізації навчально-тренувального процесу у відділеннях дзюдо ДЮСШ інвалідів. Встановлено, що застосування розробленого комплексу спеціальних вправ на етапі початкової підготовки дзюдоїстів з вадами слуху, який включав вправи з заплющеними очима сприяв підвищенню зібраності і зосередженості спортсменів, покращенню їх технічної та фізичної підготовки.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2021.038
PDF

Посилання

Доцюк Л.Г., Гауряк О.Д. Використання адаптивної фізичної культури для корекції фізичного розвитку школярів з порушенням слуху. Молодий вчений. 2017. № 3.1. С. 132-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3.

Скрипка І.М., Чхайло М. Б. Особливості використання засобів боротьби дзюдо в загальноосвітніх спеціальних школах-інтернатах для дітей з вадами слуху. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць / За ред. О. В. Тимошенка. К. 2020. № 3 К (123) С. 394–399.

Пилипчук, О., Скрипка , І. Методика проведення фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо для дітей з особливими освітніми потребами. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 2021. (1(129), 83-87. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.1(129).

Шишлова І. О. Оздоровча фізична культура та спорт у підвищенні емоційного тону учасників процесу соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. Збірник наукових праць. Харків: ХДАФК. 2019, С. 214–222.

Ричок Т. М. Корекція показників фізичного стану школярів з вадами слуху засобами туристського багатоборства: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Тетяна Миколаївна Ричок; МОНУ, НУФВСУ. – Київ, 2018. – 24 с

Маслова ОВ, Гопей ММ. Особливості фізичного розвитку і фізичної підготовленості школярів з вадами слуху та перспективи їх корекції засобами спортивних ігор. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. № 2:139–146.

Байкина Н.Г., Пипнюк П.Ф. Методика корекції рухової сфери у глухих школярів під час орієнтування на заняттях з оздоровчого туризму. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012. № 7. С. 15–24.

Наказ про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів. Офіційний вісник України від 31.10.2003, № 42, стор. 206.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 49 | Завантажень: 56 |