РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ СКЛАДОВОЇ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
PDF

Як цитувати

Савченко, Н., & Муртазієв, Е. (2021). РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ СКЛАДОВОЇ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. InterConf, (72). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14134
PDF

Посилання

Лосєва Н.М. Педагогічна компетентність викладача // Дидактика математики: проблеми і дослідження. Міжн. зб. наук. робіт. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2006. Вип. 25. С. 209-213.

Муртазієв Е.Г. Підготовка майбутніх учителів до реалізації культурно-історичної складової шкільної математичної освіти/дис.канд.пед.наук: 13.00.04 / Мелітопольський державний педуніверситет, 2016. 215с.

Losyeva N. Game Frame of Reference as a of Preconditions for Students and Teachers Self-Realization // Journal of Research in Innovative Teaching. Publication of National University. 2009. Volume 2, Issue 1, March. La Jolla, CA USA.Р.173-179. https://assets.nu.edu/assets/resources/pageResources/ 7638_JournalofResearch09.pdf

Пузирьов В.Є. Використання історичного матеріалу при викладанні вищої математики – один з чинників розвитку пізнавального інтересу студентів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серії «Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти» - 2015.- № 8. С.47-52.

Лосєва Н. Виховання прагнення учнів до саморозвитку при вивченні теми „Правильні многогранники” (Розробка уроку для 11 класу) / Н. Лосєва, К. Луковська // Математика в школі. - 2009. -№ 6. - С. 25-30.

Буркіна Н.В. Самореалізація викладача вищого навчального закладу і дистанційне навчання / Н.В. Буркіна, Н.М. Лосєва //Комп’ютер у школі та сім’ї . 2010. № 4(84). - С.39-41.

Losyeva N. Introduction of information communication technologies for the development of creative thinking in future educators in Ukraine /N.Losyeva, N.Kyrylenko, V.Kyrylenko // Zeszyty naukowe szkoly Wyzczej Rodzin w Warszawie. Seria Pedagogiczna. 2018. Zeszyt 16-17, Numer serii 9-10. – Warszawa, – P.121-140. http://www.swpr.edu.pl/wp-content/uploads/ 2018/07/ZP-nr-9-10-2018_DRUK.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 6 |