INTERRELATION OF INTERNATIONAL LAW AND INTERNAL LEGISLATION OF UKRAINE
PDF

Як цитувати

Konovalenko, T. (2021). INTERRELATION OF INTERNATIONAL LAW AND INTERNAL LEGISLATION OF UKRAINE. InterConf, (73). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14284
PDF

Посилання

Vienna Convention on the Law of Treaties on 23 May 1969;

Constitution of Ukraine on 28 June 1996, nr. 254k/96-BP;

Law of on International Treaties of Ukraine on 29 June 2004, nr. 1906-IV;

Barcik J., Srogosz T. Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 2., Warszawa, 2014;

Блатова Н.Т., Мельков Г.М. Международное право в документах. 5-е узд., перер. и доп., Москва, 2004;

Буткевич О.В. Конституційна реформа і проблеми міжнародної договірної практики України // Український часопис міжнародного права. № 3, 2014;

Денисов В.Н. Статус міжнародних договорів у Конституції України // Вісник Академії правових наук України. 1997;

Евинтов В.И. Международный и внутренний правопорядок в структуре международного сообщества / Реализация международно-правовых норм во внутриведомственном праве, Киев, 1992;

Задорожній O.В. Перспектива реформування Конституції України і міжнародного права. Український часопис міжнародного права, 2014;

Звєрєв Є.О. Тлумачення міжнародних договорів національними судами: Європейський досвід та українська практика, Київ, 2015;

Казанский П.Е. Введение в курс международного права. 1901;

Козюбра М.І. Загальна теорія права. Підручник, Київ, 2015;

Мицик В.В. Міжнародне і внутрішньодержавне право / Міжнародне публічне право. Основи теорії. За ред.. В.Г. Буткевича, Київ, 2002;

Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: монографія / О.О. Мережко, Київ, 2002;

Мережко О.О. Співвідношення міжнародного та національного права. Юстініан, № 2, 2009;

Мицик В.В. Міжнародне і внутрішньодержавне право / Міжнародне публічне право. Основи теорії. За ред.. В.Г. Буткевича, Київ, 2002;

Назаренко О.А. Міжнародні договори України в системі джерел Конституційного права України, Київ, 2006;

Орзих М.Ф. Судебная власть в механизме защиты прав человека: европейские стандарты, доктрина и практика в Украине / Российская и европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации, Нижний Новгород, 2003;

Теліпко В.Е., Овчаренко А.С. Міжнародне публічне право, Навчальний посібник., Київ, 2010.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 5 |