CAUSES OF WATER EROSION IN LANKARAN REGION AND FIGHT MEASURES AGAINST IT
PDF

Як цитувати

Akbarova, U., Abbasova, U., & Abdullayeva, P. (2021). CAUSES OF WATER EROSION IN LANKARAN REGION AND FIGHT MEASURES AGAINST IT. InterConf, (73). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14306
PDF

Посилання

Eroziya və Suvarma ETİ-nin fond materialları, Bakı, 2013

Əkbərova Ü.Z. Lənkəran vilayətinin cənub-şərq hissəsində su eroziyasının torpaqların münbitliyinə təsiri. AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun elmi fondu. Bakı, 2016, 193 s. (Əlyazma)

Ələkbərov K.Ə. Azərbaycanda torpaq eroziyası və onunla mübarizə. Bakı, Azərb. EA nəşriyyatı, 1961, 220 s.

Агаев Ш.Б. Особенности развития эрозии почв юго-восточной части Ленкоранской области и основы мер борьбы с нею. Автореф. Дисс. Канд с/х наук, Баку 1979, с.22

Evans, R. 2013. Assessment and monitoring of accelerated water erosion of cultivated land - when will reality be acknowledged? Soil Use and Management 29(1):105-118.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | Завантажень: 1 |