ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
PDF

Як цитувати

Морозова, М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. InterConf, (74). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14500
PDF

Посилання

Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала: учебн. пособие / Г.А. Дмитренко, Е.А. Шарапатова, Т.М. Максименко. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник // А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.

Кочарян О.С. Структура мотивації навчальної діяльності студентів [Текст]: навч. посіб. / О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін.-т, 2011. – 40 с.

Морозова М.Е. Конкурентоспроможність персоналу в сучасній організації / М.Е. Морозова // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – May # 24, 2018. – 237p. С. 234-237. 5. Савченко Е.А. Педагогическая деятельность: генезис и динамика: (философско-методологический анализ) / Е. А. Савченко. - Минск : БГПУ, 2000. - 145 с.

Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели, содержание, творчество. – М.: Академия, 2002. – 224 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 11 | Завантажень: 15 |