STATUTUL JURIDIC AL ALEȘILOR LOCALI: ASPECTE PROBLEMATICE
PDF

Як цитувати

Costachi, G., & Donos, V. (2021). STATUTUL JURIDIC AL ALEȘILOR LOCALI: ASPECTE PROBLEMATICE. InterConf, (74). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14521
PDF

Посилання

Iacub I., Chiper N. Responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat: principiu constituţional indispensabil integrării Republicii Moldova în familia europeană. În: Europa în derivă. De la unitate în diversitate, la diversitate fără unitate. Efecte juridice, sociale, politice, economice şi culturale, materialele conferinţei internaţionale desfăşurată în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, din 10 iunie 2016. Ploieşti, 2016, p. 141-150.

Costachi Gh. Cetățeanul și puterea în statul de drept. Chișinău: S.n., 2019. 860 p.

Costachi Gh., Guriţanu V. Principiile de organizare şi funcţionare ale administraţiei publice locale. În: Legea şi Viaţa, nr. 8, 1999, p. 5-8.

Costachi Gh., Arseni O. Reflecţii asupra noţiunii şi esenţei răspunderii administraţiei publice locale. În: Legea şi Viaţa, nr. 6, 2009, p. 15-18.

Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28-12-2006. În: Monitorul Oficial nr. 32-35 din 09-03-2007 (modificat prin Legea nr. 50 din 09.04.21, MO117-121/14.05.2). 6. Legea privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000. În: Monitorul Oficial nr. 34 din 24.03.2000 (modificată prin Legea nr. 223 din 04.12.20, MO360-371/25.12.20).

Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381-XIII din 21.11.1997. Republicat în: MO al RM nr. 451-463 din 29-12-2017).

Legea privind statutul municipiului Chişinău nr. 136 din 17.06.2016. În: Monitorul Oficial nr. 306-313 din 16-09-2016 (modificat prin Legea nr. 3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20).

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008. În: Monitorul Oficial al RM nr. 840 din 23.12.2008 (modificată prin Legea nr. 171 din 19.12.19, MO393-399/27.12.19).

Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr. 199 din 16.07.2010. În: Monitorul Oficial nr. 194-196 din 05.10.2010 (modificată prin Legea nr. 257 din 16.12.20, MO353-357/22.12.20).

Donos V., Costachi Gh. Aleșii poporului în sistemul funcționarilor publici ai statului. În: Legea și Viața, 2018, nr. 11, p. 4-8.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | Завантажень: 10 |