THE NECESSITY OF LEARNING LATIN PROVERBS AS THE MANIFESTATION OF DEONTOLOGICAL ETHICS FOR FUTURE DOCTORS
PDF

Як цитувати

Blahun, S., & Jaspreet, K. (2021). THE NECESSITY OF LEARNING LATIN PROVERBS AS THE MANIFESTATION OF DEONTOLOGICAL ETHICS FOR FUTURE DOCTORS. InterConf, (76). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14690
PDF

Посилання

Blahun S. S. Pokaznyky sformovanosti profesiinoi terminolohichnoi kompetentnosti maibutnikh mahistriv farmatsii pry vyvchenni farmatsevtychnoi terminolohii, botanichnoi i khimichnoi nomenklatur iz vykorystanniam interaktyvnykh tekhnolohii. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy (zb. nauk. prats). Kyiv: «Helvetyka», 2021. Vyp. 79. T. 1. PP. 37–41.

Luchkanyn S. M. Latynski sententsii (krylati latynski vyslovy) z istoryko-literaturnym komentarem: navch. posib. iz vyvch. latyn, avoryzmiv dlia stud. In-tu filol. ta ist. fak. Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. K.: Nauk, svit, 2008. 136 p.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 17 |