ПРОБЛЕМИ ДІЇ ВАЛЮТНОГО КАНАЛУ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
PDF

Як цитувати

Глущенко, С. (2021). ПРОБЛЕМИ ДІЇ ВАЛЮТНОГО КАНАЛУ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. InterConf, (77). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14892
PDF

Посилання

Доценко О.І., Маєвська К.О. Проблеми та перспективи розвитку валютного ринку в Україні. Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2017. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8284/1/2_Dotsenko,%20Maevska%20_tezi.pdf

Якубович Ю.О. Проблеми та перспективи розвитку валютного ринку в Україні. Національний авіаційний університет. Київ, 2019. URL: https://dspace.nau.edu.ua/ bitstream/NAU/42557/1/tezy_conference_2020_04-130-131.pdf

Гром О.М., Ніколайчук О.Р. Проблеми та перспективи розвитку валютного ринку в Україні. Університет державної фіскальної служби в Україні. Київ, 2018. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/48556/2/2019_Hrom_O_M-Problemy_ta_perspektyvy_rozvytku_17-19.pdf

Глущенко С.В. Монетарна політика: теоретико-методологічні аспекти. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. НаУКМА. Київ, 2017.- 64 с.

Державна служба статистики України. Індекси споживчих цін у 1992-2020 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm

Сологуб Д. Тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Національний банку України. Львів, 2019. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/ article/DS_Lviv_pr_2019-04.pdf?v=4

Центр економічної стратегії. Чорний ринок валюти: масштаби проблеми. Київ, 2016. URL: https://ces.org.ua/chornyi-rynok-valiuty-masshtaby-problem/

Національний банк України. Зовнішня торгівля товарами. URL: https://bank.gov.ua/files/ES/Tov_y.pdf

МінфінМедіа. Прямі іноземні інвестиції. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/ economy/fdi/2020/

Центр Разумкова. Оцінка ситуації в країні, довіра до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян (березень 2021р.). Київ, 2021. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-instytutiv-suspilstva-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-berezen-2021r

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 24 | Завантажень: 32 |