ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF

Як цитувати

Шаповалова, А. (2021). ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ. InterConf, (77). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14894
PDF

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 2. David J. Storey Understanding the Small Business Sector. London and New York. Routledge, 2016. P. 7

Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів»: Постанова Кабінету міністрів від 28 жовтня 1998 № 1706. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1706-98-%D0%BF

Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2006 № 911-р. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80#n8

Угода про Асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/ app/media/ugoda-pro-asociaciyu/ 00ukrain-euassociationagreementbody. Pdf

Міжнародний стандарт для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010

МСБО 1 «Подання фінансової звітності». URL: file:///C:/Users/Alla/ Downloads/IAS-01_ukr19.pdf

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC Text with EEA relevance. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІУ. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»: наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39. URL: https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja1

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. URL: https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja1

Пол Томпсон. МСФЗ для МСП: «має бути узгодження з точки зору принципів»// Практика МСФЗ. 22 липня 2019 р., № 7. URL: https://ibuhgalter.net/articles/344

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 32 | Завантажень: 38 |