САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТІСНИМ ТА ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГА
PDF

Як цитувати

Ковальська, О. (2021). САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТІСНИМ ТА ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГА. InterConf, (77). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14899
PDF

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Долматова Д. Т. Особистість та рушійні сили розвитку особистості [Електронний ресурс] / Д. Долматова. – Режим доступу : https://www.cuspu.edu.ua/ua/vseukrainska-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-psykholohichni-umovy-stanovlennia-osobystosti-u-suchasnomu-suspilstvi/prohrama/6221-osobystist-ta-rushiyni-syly-rozvytku-osobystosti – Назва з екрана.

Карпичев В. Самоменеджмент (Введение в проблему) / В. Карпичев // Проблемы теории и практики управления. - 1994. - № 5. - С.103-107.

Самоменеджмент як запорука розвитку особистості [Електронний ресурс] / – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/licej/2/2_1.pdf. - Назва з екрана. 5. Фенина О. Я. Професійний самоменеджмент особистості [Електронний ресурс] / О. Фенина. – Режим доступу : http://www.inforum.in.ua/conferences/12/5/24. – Назва з екрана.

Чайка Г. Л. Організація праці менеджера: [навч. посіб.] / Передмова Г. О. Шепелюк – К.: Знання, 2007. – 420 с. – (Вища освіта XXI століття).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 20 | Завантажень: 15 |