ДОПОМОГА ДІТЯМ-МІГРАНТАМ ПІД ЧАС АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ. (ДОСВІД ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛЬЩІ)
PDF

Як цитувати

Митяй, О. (2021). ДОПОМОГА ДІТЯМ-МІГРАНТАМ ПІД ЧАС АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ. (ДОСВІД ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛЬЩІ). InterConf, (77). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14900
PDF

Посилання

Anna Dąbrowska, Ewa M. Szumilas (2017). Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole. Warszawa. 2017. 108 c.

Informacja o wynikach kontroli Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców KNO.430.014.2019 Nr ewid. 42/2020/P/19/028/KNO. https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/028/

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19910950425

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001453

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 14 | Завантажень: 13 |