ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ЛЮДЯНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
PDF

Як цитувати

Руденко, Н., & Шевцова, М. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ЛЮДЯНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. InterConf, (77). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14902
PDF

Посилання

Бродська В.Й., Патрик І.П., Яблонко В.Я. Тлумачний словник психологічних термінів в українській мові : словник. 2-е видання. Київ: ВД «Професіонал», 2005. 224 с.

Врочинська Л.І. Педагогічні умови виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного закладу і сім’ї. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти: зб. наук. пр. 2011. Вип. 1 (44). С. 49–54.

Наказ МОН № 33 від 12.01.2021 року Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція. URL: https: // mon.gov.ua /storage /app / uploads /public /5ff/ec2 /5a1 / 5ffec25a12343405202526.pdf

Поніманська Т.І., Дичківська І.М., Врочинська Л.І., Глінчук Ю.О., Козлюк О.А. Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в контексті інноваційної педагогічної діяльності: монографія. Рівне: Волинські обереги, 2012. 206 c.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 21 | Завантажень: 14 |