ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ТА РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЦЬОГО ПОНЯТТЯ
PDF

Як цитувати

Тимченко, Р., & Троценко, Т. (2021). ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ТА РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЦЬОГО ПОНЯТТЯ. InterConf, (77). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14903
PDF

Посилання

Гальперин П. Я. О формировании умственных действий и понятий. Культурно-историческая психология. 2010. Том 6. № 3. С. 111–114.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 376 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: 2-ге вид., допов. Київ : Академвидав, 2012. 349 с.

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи. Види педагогічних технологій. URL : http://pidruchniki.com/17190512/pedagogika /vidi_pedagogichnih_tehnologiy//.

Пєхота О.М. Освітні технології: навч.-метод. посіб. Київ: А.С.К., 2004. 256 с.

Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище. Рідна школа. 2007. № 5. С. 46–49.

Стрельніков В. Ю.. Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 11 | Завантажень: 17 |