ДИНАМІКА БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН ТОПОЛІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ НАСАДЖЕННЯ І ФОНУ ЖИВЛЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Надія Ткачук

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ткачук, Н. (2021). ДИНАМІКА БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН ТОПОЛІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ НАСАДЖЕННЯ І ФОНУ ЖИВЛЕННЯ. InterConf, (77). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14942
Розділ
Статті

Посилання

1. Кравчук В. На шляху до створення плантацій енергетичних культур. Техніка і технології АПК. 2013. № 2. С. 31−34.
2. Роїк М. В. Роль і місце фітоенергетиків паливно енергетичному комплексі України . Цукрові буряки. 2011. № 1. С. 6−7.
3. Ружило З. Альтернатива природним вуглеводням. Механізація сільського господарства. 2011. № 2. С. 15−18.
4. Савіна С.С. Проблеми і перспективи розвитку виробництва біопалива в Україна. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2011 р. № 1 (48). С. 166−171.
5. Біоенергетичні культури для виробництва біопалива. / М.В. Роїк та ін. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2010. № 7: Енергозбереження та альтернативні джерела енергії: проблеми і шляхи їх вирішення. С. 12–17.
6. Гнап І. В. Вплив азотних добрив на ріст, продуктивність і якість біомаси деяких сортів енергетичної верби в умовах Західного Полісся України. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2018. № 5 URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/11664/10113.
7. Економічна та енергетична ефективність вирощування біоенергетичних культур в умовах західного регіону / М. Д. Волощук та ін. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2020. Вип. 68 (1). С. 35−51.
8. Лис Н. М., Фучило Я. Д., Ткачук Н. Л. Вплив густоти і внесення мінеральних добрив на ріст і продуктивність плантацій енергетичної верби в умовах Прикарпаття. Біоенергетика. 2018. № 2 (12). С. 19−21.
9. Роїк М. В. Перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Цукрові буряки. 2012. № 23. С. 68.
10. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Изд. 5−е, доп. и перераб. Москва, 1985. 351 с.