ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ ВІДПОВІДНО ДО КОМПОНЕНТ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
PDF

Як цитувати

Гусенко, О., & Іванцова, Л. (2021). ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ ВІДПОВІДНО ДО КОМПОНЕНТ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. InterConf, (79). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/15135
PDF

Посилання

Концепція економічної безпеки України / Ін-т економічного прогнозування, кер. проекту Геєць В. М. К.: Логос, 2014. 56 с.

Офіційний сайт Головного управління статистики в Миколаївській області. URL: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.09.2021).

Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області. URL: http://www.od.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.09.2021).

Офіційний сайт Головного управління статистики в Херсонській області. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.09.2021).

Самойленко Ю. Економічна безпека України: правовий аспект /Ю. Самойленко, М. Григорчук // Віче. – 2013. – № 17. – С. 27-29.

Білик Р. Р. Інституціональне забезпечення економічної безпеки регіонів України / Р. Р. Білик // Економіка і регіон. – Полтава : ПолтНТУ. –2015. – № 4 (53). – С. 96-102.

Чернявский А. А. Безопасность предпринимательской деятельности. Конспект лекций / А. А. Чернявский. – К. : МАУП, 1998. – 124 с.

Антошкін В. Сутність соціально-економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною безпекою держави / В. К. Антошкін // Економіка та управління національним господарством. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – № 3 (27). – 2014. – С. 17-23.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 16 | Завантажень: 14 |