МІСЬКЕ САДИБНЕ ЖИТЛО, ЯК АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА
PDF

Як цитувати

Коломоєць, Т. (2021). МІСЬКЕ САДИБНЕ ЖИТЛО, ЯК АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА. InterConf, (79). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/15162
PDF

Посилання

Алєшугіна Н.О. Зарубіжний досвід відродження старовинних садиб як туристичних об'єктів / Алєшугіна Н.О. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку”– Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С. 640 с. – С.11–16.

Березовецька І. А. Розвиток архітектури садибного житла Львова у першій третині ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. арх. наук : спец. 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Березовецька Ірина Андріївна – Львів, 2008. – 24 с.

Гарві Д. Бунтівні міста. Від права на місто до міської революції / Д. Гарві, переклад В. Циба. – Київ: Медуза, 2021. – 296 с.

Гудченко З. Музеї народної архітектури України / Зоя Гудченко. – Київ: Будівельник, 1981. – 120 с. іл. – Бібліографія на стор. 117

Друг О.М. і Малаков Д.В. Особняки Києва / К. : Кий, 2004. - 823 с.: іл. - Бібліогр.: с. 693-732.

Могитич І. Проблеми збереження традиційної архітектурної спадщини.// ВісникУкрзахідпроектреставрація. - Львів: Укрзахідпроектреставрація, 1996, - № 4, - С. 17 – 18.

Ніколаєнко В.А. Типологічні та методологічні проблеми формування індивідуальної малоповерхової житлової забудови в Україні: Автореф. дис. …д-ра арх. – Харків, 1999. – 13 с.

Новиков В.А. Тилология и архитектура современной загородной усадьбы [Електронний ресурс] / Новиков В.А. // МАРХИ. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://marhi.ru/AMIT/2012/special_12.

Олійник О. Соціальна програма збереження культурної спадщини України [Електронний ресурс] / Олена Олійник // Лігабізнесінформ. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://blog.liga.net/user/ooliynyk/article/15000.

Прибєга Л. В. Охорона та реставрація об'єктів архітектурно- містобудівної спадщини України / Леонід Володимирович Прибєга. – Київ: Мистецтво, 2009. – 304 с.: іл.

Репин Ю. Архитектура жилища / Ю. Репин // К.: КП " НИИСЕП",АПЦ Тираж, 2003. – 173 с.

Рибчинський О. В. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України : дис. канд. арх. наук : 18.00.01 / Рибчинський Олег Валерійович – Львів, 2017. – 438 с.

Родічкін І.Д., Родічкіна О.І. Старовинні маєтки України, К.: Мистецтво, 2009, 384 с.

Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество Украины / Віктор Петрович Самойлович. – Київ: Будівельник, 1989. – 344 с.

Хохол Ю. Ф. Сельское жилище / Хохол Ю. Ф. — Киев: Будівельник,. 1976. — 175 с

Якубовський І. Розвиток архітектури садибного житла Львова кінця ХVІІІ –початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. арх. наук : спец. 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури" / Якубовський І.В. – Львів, 2015. – 21 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 2 |