ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Як цитувати

Складанівська, О. (2021). ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. InterConf, (80). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/15257
PDF

Посилання

Токмакова І.В., Войтов І.М., Носенко Л.М. Впровадження ціннісно-орієнтованого управління на залізничному транспорті. Вісник економіки транспорту і промисловості. Проблеми транспортного комплексу України. Випуск № 62. 2018. С. 131-138.

Логвіненко О.Ю., Кошевий М.М. Теоретичні аспекти ціннісно-орієнтованого управління підприємством. URL: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/4_logvinenko.htm (дата звернення: 01.10.2021 р.)

Валявський С.М. Управління якістю продукції на підприємстві в умовах входження України в ЄС. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/132.pdf (дата звернення: 01.10.2021 р.)

Гвоздь М.Я., Мицько В.І. Проблеми та переваги використання процесного підходу до управління машинобудівними підприємствами. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/ 29269/1/009_056_062.pdf (дата звернення: 01.10.2021 р.)

Стец І.І. Процесний підхід до управління як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства. Інфраструктура ринку. Економіка та управління підприємствами. Випуск 23. 2018. С. 161-167.

Чорній В.В., Гринчук Д.Р. Застосування ризик-менеджменту в конкурентоспроможності підприємства. URL: file:///C:/Users/38096/Downloads/230522-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-526348-1-10-20210503.pdf (дата звернення: 01.10.2021 р.)

Музиченко-Козловський А.В. Управління за цілями як інноваційна модель розвитку підприємства. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12869/1/019_Upravl%D1%96 nnja%20za%20c%D1%96ljam_109_113_714.pdf (дата звернення: 02.10.2021 р.)

Захаркін О. О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія. Суми : Сумський державний університет, 2015. 400 с.

Янголь Г.В. Методичні підходи до вимірювання результативності діяльності підприємства. Стратегія економічного розвитку України. 2013. № 32. С. 225-231.

Догадайло Я.В., Суконна Н.Г. Аналіз методичних підходів щодо вимірювання результативності діяльності підприємства. CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS. С. 33-40. URL: file:///C:/Users/38096/Downloads/3162-%D0%A2%D0%B5%D0% BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-5570-1-10-20200530.pdf (дата звернення: 26.04.2021 р.)

KPI Monitor. Збалансована система показників (ЗСП, Balanced Scorecard,BSC). URL: http://kpi-monitor.com.ua/solutions/balanced-scorecard (дата звернення: 28.09.2021 р.)

Пестовська З.С., Гриценко Є.Г. Формування фінансової стратегії підприємства на основі модифікації системи збалансованих показників. Академічний огляд. № 2 (47). 2017. С. 21-31.

Порохня В. М. Моделювання економічної доданої вартості на підприємстві. Вісник Запорізького національного університету. № 1(3). 2008. С. 107-114.

Литвиненко К.О., Доценко В.П. Роль впровадження системи контролінгу в управлінні потенціалом конкурентоспроможності підприємства. International Scientific Journal «Internauka». Series: «Economic Sciences». URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16129426676704.pdf (дата звернення: 27.09.2021 р.)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 21 | Завантажень: 36 |