УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Як цитувати

Бурдонос, Л., & Виноградня, В. (2021). УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА. InterConf, (80). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/15258
PDF

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник . Житомир: ПП “Рута”, 2001. 224 с.

Базилевич В. Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб. К.: Знання, 2009. 263 с.

Бондаренко О. С. Методологічні основи управління оборотними активами підприємств. Інвестиції практика та досвід. 2008. № 4.С.40–44

Омелянович Л. О. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган- Барановського. 2-ге вид., перероб. і доп. Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. 281c.

Іванова М.І. Системний підхід до управління оборотними коштами. Академ. огляд. 2007. № 1. С.48–53.

Потій В. З., Бабяк Н. Д., Жолнерчик Г. Ю. та ін. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посіб. Київський національний економічний ун-т . К. : КНЕУ, 2005. 244 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 51 | Завантажень: 64 |