OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ÎN CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL DE MĂRFURI CONFORM PREVEDERILOR CONVENȚIEI DE LA GENEVA PRIVIND CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL DE MĂRFURI PE ȘOSELE DIN 19 MAI 1956
PDF

Як цитувати

Gribincea Lilia, G. L. (2021). OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ÎN CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL DE MĂRFURI CONFORM PREVEDERILOR CONVENȚIEI DE LA GENEVA PRIVIND CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL DE MĂRFURI PE ȘOSELE DIN 19 MAI 1956. InterConf, (80). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/15271
PDF

Посилання

Convenţia privind contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) adoptată la Geneva la 19 mai 1956 (în continuare – Convenţia de la Geneva), Textul oficial este disponibil online: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XI-B-11&chapter=11&clang=_en accesat la 7 octombrie 2021.

Lilia Gribincea. Dreptul comerțului internațional. Tratat. Chișinău, Reclama, 2014, ISBN 978-9975-58-027-4. [Lilia Gribincea. International trade law. Treaty. Reclama, 2014, ISBN 978-9975-58-027-4]

Sitaru, Dragoş-Alexandru; Buglea, Claudiu-Paul şi Stănescu, Şerban-Alexandru. Dreptul comerţului internaţional. Tratat. Partea specială. Editura Universul Juridic. Bucureşti, 2008. [Sitaru, Dragoş-Alexandru; Buglea, Claudiu-Paul şi Stănescu, Şerban-Alexandru. International trade law. Treaty. The special part. Universul Juridic Publishing House. Bucureşti, 2008].

Convenţia a fost abrogată la intrarea în vigoare a Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 decembrie 1968. Trimiterea la definiţiile din art.4 rămân valabile, acestea fiind recepţionate de Convenţia de la Geneva.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 18 | Завантажень: 27 |