МОЖЛИВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
PDF

Як цитувати

Поплавець, С., Калачова, В., Ірха, А., Кушпет, Р., Колмогоров, О., Шамрай, Н., & Бабіч, О. (2021). МОЖЛИВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. InterConf, (80). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/15299
PDF

Посилання

Пальчук М. М., Лобко М. М. Досвід бойового застосування військ, зброї і військової техніки в локальних війнах і збройних конфліктах – К. : НАОУ, 2001. – 116 с.

Воєнне мистецтво в локальних війнах 90-х років ХХ - початку ХХІ століть: Навч. посіб. / М. І. Рибак, Р. М. Факадей, С. П. Мосов та ін. / Під ред. В. Б. Толубко. – К.: НАОУ, 2004. – 176 с.

Основні закономірності сучасних локальних війн та збройних конфліктів/ В.Б. Толубко, Ю.І. Бут, В.О. Косевцов: Навчальний посібник. – К.: НАОУ, 2002. – 68 с.

Наставление по боевому применению Химических войск. Часть ІІ. Рота, взвод, отделение. – М.: Воениздат, 1990. – 224 с.

Руководство по специальной обработке. - М.:Воениздат, 1988. - 208 с. Горбатюк А. О.

Коваль В. В. Можливий підхід до оцінювання ефективності спеціальної обробки озброєння і військової техніки / В. В. Горбатюк А.О. Коваль // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. – 2011. – Вип. 3. –С. 6-8.

Методика роботи командирів і штабів, форми бойових документів із забезпечення РХБ захисту: Навчальний посібник / Л.Ф. Кузьменко, О.В. Хіврич, О.В. Джежулей та ін.; під ред. Р. М. Факадея – К.: НАОУ, 2002. – 172 с.

Оружие массового поражения и защита ракетних войск от него. / К.Д. Скворцов, В.М. Кузьмин, А.И. Парфенов и др. / Под ред. В.И. Малышева и К.Д. Скворцова: Учебное пособие. – М.: МО СССР, 1972. – 300 с.

Теорія систем масового обслуговування: навч. посібник / А. Л. Литвинов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 141 с.

Лукин А. И. Системы массового обслуживания: Анализ систем массового обслуживания с отказами в военной практике. – М.: Воениздат, 1980.– 189 с.

Шуенкин В.А., Донченко В.С. Прикладные модели теории массового обслуживания. – К.: НМК ВО, 1992. – 398 с.

Справочник по исследованию операций / В.А. Абчук, Ф.А. Матвейчук, Л. П. Томашевский / Под ред. Ф.А. Матвейчук. – М.: Воениздат, 1979. – 368 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 34 | Завантажень: 22 |