ASPECTE PRIVIND ATRAGEREA LA RĂSPUNDERE PENALĂ A PERSOANELOR VINOVATE DE SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNILOR VAMALE COMISE LA TRIMITERILE POȘTALE INTERNAȚIONALE
PDF

Як цитувати

Calineac, O. (2021). ASPECTE PRIVIND ATRAGEREA LA RĂSPUNDERE PENALĂ A PERSOANELOR VINOVATE DE SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNILOR VAMALE COMISE LA TRIMITERILE POȘTALE INTERNAȚIONALE. InterConf, (91). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17138
PDF

Посилання

Borodaca A., ș.a. Drept penal – partea generală. Chișinău: Știința, 1994.

Moldovan, A.T. Drept penal. Partea generală. Brașov: Lux Libris, 2009.

Ulianovschi X.Reglementări în legislaţia penală a Republicii Moldova cu privire la pedeapsa penală, condiţiile şi modul de aplicare a ei în practica judiciară. În: Revista Națională de Drept. nr. 9, 2014 p. 2

Botnaru S., Șavga A. ș.a. Drept penal Partea Generală, Volumul I. Ediția a II-a, Cartier Juridic, 2005 p. 425

Codul penal al Republicii Moldova, Comentariu, sub red. A. Barbăneagră, Centrul de Drept al Avocaţilor, Chişinău, 2009

Idlir Peci, Raport privind aplicarea sancțiunilor penale în Republica Moldova. Disponibil: https://rm.coe.int/report-criminal-sanctions-rom/1680a1c6f1

Bărgău M. Probleme de prevenire și combatere a delicvenței juvenile, traficului de ființe umane și migrațiunii ilegale. Chișinău: Ed. Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI, 2004. p.498.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 26 |