СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Як цитувати

Данчева, О. (2021). СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. InterConf, (94). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17731
PDF

Посилання

Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С. Міщенко, В.Я. Коваль, О.С. Новоторов, М.М. Паламарчук. Київ, РВПС України. 1999. 716 с.

Бицюра Ю. До проблеми визначення понять сталого економічного зростання та розвитку/ Ю. Бицюра // Економіст. 2006. № 5. С. 64.

Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015#n10.

Лєбедєв І. В. Забезпечення сталого розвитку на засадах корпоративної соціальної відповідальності / І. В. Лєбедєв // Актуальні проблеми економіки. 2013. № .1. С. 106-116.

Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А.М. Колот // Науковий вісник КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. Серія: Економічна теорія. 2013. № 4. С. 5-26.

Олійник О.О. Соціальна відповідальність: навч. Посібник. Рівне: НУВГП, 2016. 222 с.

Буян О.А. Підходи до оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності підприємств в Україні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2012. Випуск 6 (2). С. 159-165.

Калінеску Т.В., Зеренко М.О. Соціальне інвестування та відповідальність підприємств: монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. 292 с.

Дейч М. Є. Міжнародний досвід розвитку корпоративної соціальної відповідальності та можливості його адаптації до умов України / М. Є. Дейч // Економіка та право. 2011. № 3. С. 13–19.

Дейч М. Є. Становлення та розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності: управлінський аспект : монографія / М. Є. Дейч; НАН України, Ін-т економіки промисловості. Донецьк, 2014. 352 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 4 |