ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАНННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І.П. ЮЩУКА
PDF

Як цитувати

Кузьмич, О. (2021). ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАНННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ І.П. ЮЩУКА. InterConf, (94). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17749
PDF

Посилання

Блумфилд Л. Язык. М., 1968. 608 с.

Кол. авторів за ред. М.І. Пентилюк. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів пед. університетів та інститутів. К.: Ленвіт, 2011. 366 с.

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. К.: Видавничий центр «Академія», 2001. 368 с.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2003. 464 с.

Потебня А.А. Мысль и язык. Киев: СИНТО, 1993. 190 с.

Практикум з правопису і граматики української мови: посібник. К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. 288 с.

Сухомлинський В.О. Слово рідної мови. Українська мова і література в школі. 1968. № 12. С. 1.

Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. Вибрані твори в п’яти томах. Том другий. К.: Видавництво «Радянська школа», 1976. С. 472–473.

Ющук І.П. Рідна мова й інтелект. Дивослово. 2013. № 10. С. 8−12.

Ющук І.П. Українська мова в школі: методичні поради для вчителя. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. 256 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 8 |