ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
PDF

Як цитувати

Скачко, І. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ. InterConf, (94). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17754
PDF

Посилання

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник / С.С. Вітвицька. – [3-тє вид., випр. й доповн.]. – Житомир : «Поліграфічний центр», 2012. – 384 с.

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797/.

Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Т.І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /М.М. Фіцула. «Академвидав», 2006. – 352с. (Альма-матер).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 11 |