ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НУШ
PDF

Як цитувати

Ярема, О. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НУШ. InterConf, (94). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17758
PDF

Посилання

Бабак В., Лузик Е. Фундаментальна підготовка в сучасному університеті: традиції та перспективи. Вища освіта України. 2003. № 1. С. 78–83.

Державний стандарт початкової освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/688- 2019-%D0%BF#Text

Дубасенюк О.А., Семенюк Т.В., Антонова О.Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності: монографія. Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. 193 с.

Савченко О.Я. Ціннісні орієнтації шкільної освіти. Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи : Зб. наук. пр. за матеріалами методологічного семінару. Вип. 3. Київ : Знання, 2000. 108 c.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 2 |