REFLECȚII ASUPRA TIPOLOGIEI DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI
PDF

Як цитувати

Costachi, G., & Sandu, V. (2021). REFLECȚII ASUPRA TIPOLOGIEI DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI. InterConf, (94). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17776
PDF

Посилання

Costachi Gh. Statul de drept şi democraţia în Republica Moldova. În: Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Vol. II. Chişinău: Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2006.

Costachi Gh. Direcții prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Chișinău: Institutul de Istorie, Stat și Drept, 2009 (327 p.)

Bogdan A. Protecția drepturilor omului prin normele Codului Civil. În: Revista de Ştiinţe Juridice - Codul civil român între tradiţie şi reformă la 140 de ani de aplicare, 2006, nr. 1 (p. 179-184)

Muraru I., Iancu Gh. Drepturile, libertățile și îndatoririle constituționale (Partea I). București: Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1992 (54 p.)

Popa V. Dreptul public. Chișinău: ULIM, 1998.

Guceac I. Drepturile pe înțelesul tuturor. Chișinău: Știința, 2010.

Arseni Al. Drept constitutional și instituții politice. Tratat. Vol. II. Ed. a II-a. Chișinău: CEP USM, 2019 (320 p.)

Popa V. Tratat de drept constituțional și instituții politice. Ed. a II-a. Chișinău: S.n., 2021 (1024 p.)

Beșteliu R.M., Brumar C. Protecția internațională a drepturilor omului. București: Universul juridic, 2010.

Stere C. Curs de drept constitutional. (Litografiat). Biblioteca Academiei de Ştiinţe a României, 1910.

Grecu R. Definiția și clasificarea drepturilor și libertăților omului conform viziunii științifice a lui Constantin Stere. În: Revista Națională de Drept, 2009, nr. 5 (p. 19-26).

Costachi Gh., Guceac I. Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii Moldova spre statul de drept. Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2003.

Drăganu T. Drept constituțional și instituții politice. București: Lumina Lex, 1998.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 4 |