ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИНЦИПУ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
PDF

Як цитувати

Дубович, О. (2021). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИНЦИПУ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. InterConf, (94). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17781
PDF

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_004

Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум. [О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2017. – 374 с.

Марущак Н. В. Справедливість у кримінальному судочинстві. Н. В. Марущак Підприємництво, господарство і право. 2015. № 12. ст. 174–177.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 8 |