ПІДВИЩЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
PDF

Як цитувати

Могила, В., Ковтанець, М., Ковтанець, Т., & Вакулік, М. (2021). ПІДВИЩЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. InterConf, (94). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17811
PDF

Посилання

Іщенко В.М. Енергохолодильні системи вагонів та їх ТО. Конспект лекцій / В.М. Іщенко. – К.: КУЕТТ, 2007. – 112 с.

Габринец В.А. Концепция оптимального по энергозатратам пассажирского вагона с использованием нетрадиционных источников энергии / В.А. Габринец, И.В. Титаренко // Наука та прогрес транспорту. № 4 (52). 2014. – С. 111-116.

Патент на корисну модель № 45117 B61D35/00 Санітарно-гігієнічна кімната транспортного засобу / Сецько С.М., Могила В.І.; заявник і власник СНУ ім. В.Даля. – u 2001053437; заявл. 22.05.2001; опубл. 15.03.2002, Бюл. № 3. – 3 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | Завантажень: 7 |