ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ ТЕМПЕРАТУРИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
PDF

Як цитувати

Климась, Р. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ ТЕМПЕРАТУРИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА. InterConf, (94). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17818
PDF

Посилання

Правила улаштування електроустановок. К.: Міненерговугілля України, 2017. 617 с.

Климась Р.В., Ніжник В.В., Балло Я.В., Хроменков Д.Г., Гулик Ю.Б., Ільченко Н.М. Методика експериментальних досліджень обґрунтування мінімальних геометричних параметрів гравійної засипки у маслоприймачі трансформаторної підстанції. Науково-технічний збірник: Комунальне господарство міст. Серія: технічні науки та архітектура. Харків: т. 4, вип. 164, 2021. С. 158-165. DOI: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2021-4-164-158-165.

Klуmas R., Nizhnуk V., Nekora O., Nekora V., Stylyk I. Justification of minimum parameters of gravel backfill of the oil receiver of the transformer substation. The Scientific heritage. Budapest, Hungary: vol. 3, № 79 (79), 2021. Pp. 36-44. DOI: https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-79-1-36-44.

Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд.: в 2 книгах; кн. 1. М.: Химия, 1990. 496 с.

Климась Р.В., Ніжник В.В., Нікулін О.Ф., Крикун О.М., Середа Д.В., Цимбалістий С.З. Експериментальні дослідження встановлення закономірності зниження температури і припинення горіння трансформаторного масла залежно від параметрів гравійної засипки маслоприймача. Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. К.: № 2 (12), 2021. С. 101-111. DOI: https://doi.org/10.33269/nvcz.2021.2.101-111.

IEC 60296:2003 Fluids for electrotechnical applications – Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear [міжнародний стандарт: Рідини для застосування в електротехніці. Невикористані нафтові ізоляційні масла для трансформаторів і вимикачів].

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація. Чинний від 2020-01-01. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2020. 78 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 5 |