STRATEGII DE PROIECTARE A LUCRULUI INDIVIDUAL PENTRU STUDENȚII SPECIALIZAȚI ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
PDF

Як цитувати

Volcu, G., & Volcu, I. (2021). STRATEGII DE PROIECTARE A LUCRULUI INDIVIDUAL PENTRU STUDENȚII SPECIALIZAȚI ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT. InterConf, (94). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17835
PDF

Посилання

Codul Educației al Republicii Moldova” nr. 152 din 17.07.2014 Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324. Modificat LP182 din 11.09.20, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 259-266 art.551 din 09.10.20. (http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=355156)

Declarația de la Bologna semnată în orașul italian Bologna, la 19 iunie 1999, de către miniștrii responsabili de învățământul superior din 29 de țări europene. (https://mecc.gov.md/ sites/default/files/bologna_declaration_june_1999.pdf)

Nicorici M. Studiul individual – componentă eficientă a procesului instructiv. (http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/1802/1/studiu_individ_Nicorici.pdf).

Sîmboteanu A. Evaluarea – parte componentă a sistemului de standarde educaționale. (http://aap.gov.md/files/publicatii/revista/articole/111/8.pdf).

Volcu Gh., Volcu Ir. Eficiența studiului individual în dezvoltarea profesională a specialiștilor de educație fizică și sport. În revista: Актуальные научные исследования в современном мире Переяслав, Ucraina, NGO THE INSTITUTE FOR SOCIAL TRANSFORMATION, 2021. p. 115-122.( https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45588478)

Volcu Gh., Volcu Ir. Managementul calității în cadrul pregătirii profesionale a specialiștilor de educație fizică și sport. În Scientific Collection «InterConf», (41): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises». Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021, p. 1192-1199. (https://ojs.ukrlogos.in.ua/ index.php/interconf/article/view/8860).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 5 |