ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Назарець, Л., & Руденко, Н. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ. InterConf, (96). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/18184
PDF

Посилання

Бурбан Н., Гузенко І. Особливості стресостійкості й адаптивних здібностей до стресу майбутніх військовослужбовців.URL: https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog/ article/view/1217 (дата звернення 5.01.2022 р.)

Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 324 с.

Руденко Н. М., Федорова Н. В. Готовність майбутніх вихователів спеціальних ДНЗ до формування особистісних властивостей у дітей із затримкою психічного розвитку. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Том ІІ (76): Київ: Гнозис, 2017. С. 227-237.

Селье Г. Стресс без дистресса. Москва: Прогресс, 1979. 126 с.

Сікорська Л. Б., Вовк Л. П., Волотовська Я. В. Психологічні умови стресостійкості майбутніх фахівців системи спеціальної освіти. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 223-226.

Титаренко Т. М., Лєпіхова Л. А. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді: Науково-методичний посібник. Київ: Міленіум, 2006. 204 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | Завантажень: 22 |