ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА ПОКАЗНИКИ НАКОПИЧЕННЯ БІОМАСИ ПРОРОСТКАМИ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ
PDF

Як цитувати

Паливода, Ю., Гавій, В., & Кучменко, О. (2022). ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА ПОКАЗНИКИ НАКОПИЧЕННЯ БІОМАСИ ПРОРОСТКАМИ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ. InterConf, (99), 567-573. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2022.062

Анотація

For the first time, the effect of pre-treatment of seeds with metabolically active substances on the accumulation of biomass by soft wheat seedlings in conditions of water deficiency, modeled with PEG 6000. It was found that metabolically active substances enhance the accumulation of biomass water intake on PEG 6000 solution. The accumulation of raw matter of seedlings was much more active than the pre-treatment of soft wheat seeds with solutions of ubiquinone, MgSO4, and a combination of vitamin E-ubiquinone.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2022.062
PDF

Посилання

Україна посіла друге місце у світі за обсягом експорту всіх зернових культур – Мінекономіки. Радіо Свобода, 2022. URL:https://www.radiosvoboda.org/a/news-eksport-zernovykh/31064060.html

Динаміка збору пшениці в Україні за останні 10 років – графіка. AgroPolit. URL:https://agropolit.com/news/19377-dinamika-zboru-pshenitsi-v-ukrayini-za-ostanni-10-rokiv--grafika.

Як змінювалась урожайність основних культур в Україні протягом 2017–2020 років. Слово і діло. URL:https://www.slovoidilo.ua/2020/11/04/infografika/ekonomika/yak-zminyuvalas-urozhajnist-osnovnyx-kultur-ukrayini-protyahom-2017-2020-rokiv.

Твердохліб О.В., Богуславський Р.Л. Видове різноманіття пшениці, напрямки і перспективи його використання. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 80, ч. 1. С. 37–47.

Моргун В.В., Дубровна О.В., Моргун Б.В. Сучасні біотехнології отримання стійких до стресів рослин пшениці. Физиология растений и генетика. 2016. Т. 48, № 3. С. 196–214.

Пикало С.В., Демидов О.А., Юрченко Т.В., Прокопік Н.І., Харченко М.В. Порівняльна оцінка методів визначення посухостійкості сортів пшениці м’якої озимої. Science Rise: Biological Science. 2019. № 4, № 19. С.17–21. DOI: 10.15587/2519-8025.2019.186813.

Хоменко С.О. Посухостійкість та елементи продуктивності колекційних зразків пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України. Миронівський вісник. 2017. Вип. 4. С.79–87.

Moumita, Mahmud J., Biswas P., Nahar K., Fujita M., Hasanuzzaman M. Exogenous application of gibberellic acid mitigates drought-induced damage in spring wheat. Acta Agrobotanica 2019. Vоl. 72, No 2. Р. 1776. DOI: https://doi.org/10.5586/aa.1776.

Nardi S, Pizzeghello D, Schiavon M, Ertani A. Plant biostimulants: physiological responses induced by protein hydrolyzed-based products and humic substances in plant metabolism. Sci. agric. (Piracicaba, Braz.). 2016. No73(1). P.18–23. DOI: 10.1590/0103-9016-2015-0006.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2021 рік. [Чинний від 2021-11-16]. Вид. офіц. Київ, 2021. 526 с.

Сельдимирова О.А. Тестирование селективных агентов для оценки яровой мягкой пшеницы на устойчивость к засухе. Экобиотех. 2019. Том 2, № 1. С. 51–62. DOI: http://doi.org/10.31163/2618-964X-2019-2-1-51-62.

Дідик Н.П., Росіцька Н.В., Беребеничук Л.Д. Вплив рутину, аскорбінової та саліцилової кислот на функціональний стан рослин пшениці в умовах посухи. Физиология и биохимия культурных растений. 2011. Т. 43, № 5. С. 453–458.

Ali, Q., Tariq Javed M., Haider, M., Habib, N., Rizwan, M., Perveen, R., Ali, S., Nasser Alyemeni M., El-Serehy, H., Al-Misned, F. α-Tocopherol foliar spray and translocation mediates growth, photosynthetic pigments, nutrient uptake, and oxidative defense in Maize (Zea mays L.) under drought stress. Agronomy. 2020. Vоl. 10, No. 9, Р.1235. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10091235.

Liu M, Lu S. Plastoquinone and Ubiquinone in Plants: Biosynthesis, Physiological Function and Metabolic Engineering. Front Plant Sci. 2016. Vol. 7. P. 1898. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01898.

Guo W., Chen S., Hussain N., Cong Y., Liang Z., Chen K. Magnesium stress signaling in plant: just a beginning. Plant Signal Behav. 2015. Vol. 10, No. 3. Article: e992287. DOI: https://doi.org/10.4161/15592324.2014.992287.

Abid M., Haddad M., Ferchichi A. Effect of magnesium sulphate on the first stage of development of Lucerne. Options Méditerranéennes: Série A. 2008. Vol.79. P. 405–408.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 49 | Завантажень: 11 |