ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЛАГОПОЛУЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
PDF

Як цитувати

Кернас, А., & Легкая, М. (2020). ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЛАГОПОЛУЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА. InterConf, (30). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4764
PDF

Посилання

Вилюнас, В. (2008). Психология эмоций. СПб.: Питер.

Водопьянова, Н.Е. (2009). Психодиагностика стресса. СПб.: Питер.

Грановская, Р.М (2003). Элементы практической психологии. СПб.: Речь.

Гуляєва, О.В. До проблеми структурного аналізу поняття «психологічного благополуччя» / Вісник Харківського університету. Вип. 59. С.15-20

Ильин, Е.П. (2011). Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. СПб.: Питер.

Кернас, А.В. (2010). Психологические особенности сопровождения спортивной деятельности в различных видах единоборств. Учебно-методическое пособие. Одесса.

Кернас, А.В., Легкая М.В. Психологические особенности профилактики эмоционального выгорания у медицинских работников. / Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук ХХІ століття: матеріали міжнародної наукової конференції (Т.2), 7 серпня 2020 рік. Черкаси, Україна: МЦНД. - С.16-21.

Крейдун Н.П., Поливанова Е.Е., Яворская Л.Н., Яновская С.Г. К проблеме профессионализации личности випускника высшей школы / Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. Вип. 14. Частина ІІ. С.159-167.

Психология мотиваций и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. (2009). М.: АСТ: Астрель.

Саннікова, О.П. (2003). Феноменологія особистості: Вибрані психологічні праці. Одеса: СМИЛ.

Солотина, Т.В. (2008). Психология личности. Учебное пособие. - СПб.: Питер.

Щербатых, Ю.В. (2008). Психология стресса и методы коррекции. СПб.: Питер.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 35 | Завантажень: 22 |