РУХЛИВІ ІГРИ В ПІДГОТОВЦІ СПОРТСМЕНІВ-СТРІЛЬЦІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
PDF

Як цитувати

Мусулєвська, О., Степанюк, С., & Харченко-Баранецька, Л. (2020). РУХЛИВІ ІГРИ В ПІДГОТОВЦІ СПОРТСМЕНІВ-СТРІЛЬЦІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ. InterConf, (30). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4786
PDF

Посилання

Верхошанский Ю. В. Теория и методология спортивной подготовки: блоковая система подготовки спортсменов высокого класса / Ю.В. Верхошанский // Теория и практика физ. культуры. − 2005. − № 4. − С. 2-13.

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта : [учеб. для студ. вузов физ. культуры и ф-тов физ. воспитания вузов] / Л. В. Волков. — К. : Олимп, литература, 2002. — 294 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общаятеория и ее практические приложения: [учебник для студ. высш. учеб. заведений физ.воспитания и спорта] / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. литература, 2004. – 808 с. – ISBN 966-7133-64-8.

Пулевая стрельба : [прогр. спорт, подготовки для ДЮСШ] / [под общ. ред. А. А. Насоновой]. - М.: Советский спорт, 2005. - 248 с. - ІБВК 5-9718- 0061-2.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 18 |