СІМЕЙНА І ДОМАШНЯ ОСВІТА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
PDF

Як цитувати

Ахновська, І. (2020). СІМЕЙНА І ДОМАШНЯ ОСВІТА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. InterConf, (32). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5062
PDF

Посилання

Bartosik P. Edukacja domowa a szkolnictwo publiczne – spór o edukacyjną wolność (2009). Gazeta szkolna. – 23/24 (453/454). – S. 1-8.

Домашнє навчання. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії (2017) – https://uk.wikipedia.org/wiki/Домашнє_навчання

Вихрестенко Ж. Домашня (сімейна) освіта як альтернативна форма загальної середньої освіти (2015). Народна освіта. Електронне наукове фахове видання, 1(25) – https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2756

Гончаренко С. Український педагогічний словник (1997). К.: Либідь, 376 с.

Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary (1996). New York, 2256 p.

Єльникова О. Домашнє навчання як альтернативна форма загальної середньої освіти (2015). Освітня політика. Портал громадських експертів – http://education-ua.org/ru/articles/361-domashne-navchannya-yak-alternativna-forma-zagalnoji-serednoji-osviti

Загитова А. Преимущества и недостатки домашнего семейного обучения (2017). Материалы IX Международной научной конференции «Студенческий научный форум 2017» - https://scienceforum.ru/2017/article/2017033376

Соціально-психологічні засади становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості (2015). Монографія: за ред. Ю.М. Швалба. – К.: Педагогічна думка, 216 с.

Про освіту. Закон України (2017). Відомості Верховної Ради, 38-39. - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Антуфьева, М. П. Актуальные вопросы семейного образования: понятие, причины, подходы, проблемы (2018). Молодой ученый. - 15 (201). — С. 204-206. — URL: https://moluch.ru/archive/201/49371/

Берлинська декларація, прийнята на І Всесвітній конференції з домашньої освіти (2012). Global Home Education Conference. Берлін.

Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона в 83 тт. і 4 додат. (2001). М.: Терра.

Кощиенко И.В., Покровская Л.И. Семейное образование как вариативная форма обучения (2015). Проблемы педагогики и психологии. 4. – С. 187-193.

Стародубцева И.А. Психолого-педагогические основы проектирования и организации семейного образования (2008). Дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования, Сургутский государственный педагогический университет.

Якунина А.Н. Педагогические условия становления семейного образования в России: культурно-исторический подход (2014): Дис.на соиск. ученой степени канд.псих.наук.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |