ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
PDF

Як цитувати

Гурін, Р. (2020). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ. InterConf, (32). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5064

Анотація

Визначено сучасні виклики, що впливають на переосмислення і вдосконалення підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності. Проведено дослідження з метою визначення рівнів сформованості педагогічного мислення, рефлексивної культури та інформаційної компетентності майбутніх учителів.

PDF

Посилання

Головань М. С. Розвиток інформатичної компетентності студентів як педагогічної системи / М. С. Головань // Педагогічні науки : Збірник наукових праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 88-96.

Заброцький М. М. Розвиток рефлексивної сфери практикуючого психолога на етапі професійної підготовки : навчальний посібник / М. М. Заброцький, Ю. Г. Шапошникова. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 184 с.

Куони Е. Ю. Формирование педагогического мышления у студентов классического университета : на примере изучения иностранного языка : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Е. Ю. Куони. – Ульяновск, 2010. – 30 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 1 |