ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-СТАТУСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК В МОВНОМУ РЕПЕРТУАРІ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК
PDF

Як цитувати

Коваль, Н. (2020). ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-СТАТУСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК В МОВНОМУ РЕПЕРТУАРІ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК. InterConf, (32). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5073

Анотація

Метою цієї статті є розкрити проблему соціально- статусних характеристик в мову чоловіків та жінок. Авторка робить висновок, що при аналізі мовної поведінки індивіда крім гендеру та соціального статусу, необхідно враховувати все різноманіття чинників, що регулюють спілкування: мовну ситуацію, контекст, вид дискурсу, цілі та завдання мовця тощо.

PDF

Посилання

Бакушева Е.М. Особенности эмоциональной речи мужчин и женщин. Язык и эмоции: сборник научных трудов. Волгоград: Перемена, 1995. С. 32-37.

Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М.: Изд-во Российского государственного гуманитарного университета, 2001. 439 с.

Карасик В.И. Язык социального статуса.М.: Гнозис, 2002. 333 с.

Коатс Дж. Женщины, мужчины и язык. Гендер и язык. Антология под ред. Кирилиной А.В. М.: Языки славянской культуры, 2005. 624с.

Степанова Н.М. Женщины в парламенте: роскошь или необходимость? Женщины в обществе: мифы и реалии. №3. М., 2001. C.176-179.

Фокс, К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения.М.: Рипол классик, 2008. 512с

Шевченко Т.И. Социальная дифференциация английского произношения. М.: Высшая школа, 1990. 142 с.

Шевченко Т.И. Социофонетика: Национальная и социальная идентичность в английском произношении. М.: Ленанд, 2015. 232с.

Biber D., Finegan E. Sociolinguistic perspectives on register. Oxford University Press US, 1994. 385 p.

Diamond J. Status and Power in Verbal Interaction. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1996. 180 p.

Trudgill P. Sociolinguistics. Harmondsworth, 1974. 243 p.

Trudgill P. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. Penguin books, 2000. 222 p.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |