ДО ПИТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ МОВИ
PDF

Як цитувати

Присяжнюк, О. (2020). ДО ПИТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ МОВИ. InterConf, (32). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5075

Анотація

Метою цієї статті є розкрити проблему регіональної різноманітності англійської мови. Автор аналізує особливості мовної ситуації на Британських островах. У статті показано, що різноманітність та консерватизм – основні риси діалектів. Ця стаття виявляє той факт, що регіональна та соціальна варіація англійської мови може бути представлена як ієрархія, в якій RP, регіональні стандарти та діалекти розташовані зверху вниз. Опис мовної ситуації у Великобританії переконує, що використання RP має соціальне значення та визначає соціально-територіальну диференціацію різних типів англійської вимови.

PDF

Посилання

Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы и проблемы. М.: Международные отношения, 1980. 320 с.

Маковский М.М. Английская диалектология. Современные английские территориальные диалекты Великобритании. М.: Высшая школа, 1980. 210 с.

Маковский М.М. Английские социальные диалекты (онтология, структура, этимология). М.: Высшая школа, 1982. 135 с.

Скопинцева Т.С. Территориальная вариативность английской интонации на британских островах (экспериментально-фонетическое исследование на материале 9 территориальных типов британского произношения английского языка): Автореф дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04. М.: МГЛУ, 1995. 22 с.

Скуланова Г.М. Региональная вариативность интонации (экспериментально-фонетическое исследование на материале англ. языка в Шотландии): Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. М., 1987. 22 с.

Солнцев В.М. Вариативность как общее свойство языковой системы. Вопросы языкознания. 1984. № 2. С. 31 – 42.

Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка в США / А.Д. Швейцер. – М.: Наука, 1983. – 216 с.

Шевченко Т.И. Социальная дифференциация английского произношения. М.: Высшая Школа, 1990. 144 с.

Шевченко Т.И. Коммуникативные функции социальной вариативности интонации: Автореф. … доктора филол. наук: 10.02.04. М., 1990. 45 с.

Ярцева В.Н. О территориальной основе социальных диалектов. Норма и социальная дифференциация языка. М.: Наука, 1969. С. 26  46.

Brook G.K. Varieties of English. London: Macmillan, 1973.196 p.

Chambers J.K., Trudgill P. Dialectology. Cambridge, 1998. 201 p.

Crystal D. The English Language. London, 1990. 288 p.

Esling J.H. Everyone Has an Accent Except Me. Language Myths. New York: Penguin Books, 1998. P. 169  176.

Gimson A.C. An Introduction to the Pronunciation of English. NY, 1989. 364 p.

Gumperz J.J. Language in Social groups. Stanford, 1971. 350 p.

Hudson R.R Sociolinguistics. Cambridge, 1996. 279 p.

Murdoch S. Language Politics in Scotland. Aberdeen, 1995. 215 p.

Trudgill P. Dialect in contact. Oxford: Blackwell, 1986. 174 p.

Trudgill P. Introducing language and society. Penguin, 1992. 79 p.

Wells J.C. Accents of English. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. Vol.2: The British Isles. 465 p.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 23 | Завантажень: 52 |