ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ЗАКОНУ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
PDF

Як цитувати

Сєдих, Ю., & Козубай, І. (2020). ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ЗАКОНУ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. InterConf, (32). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5076
PDF

Посилання

Podlech A. Rechtlinguistik // Grimm D. Rechtswissenchaft und Nachbarwissenschaften, Munchen, 1976. – Bd 2. – S. 110–128.

Вербенєц М. Б. Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування: автореф. Дис.. на здобуття наук. Ступеня канд. філол. Наук/ М. Б. Вербенєц. – К., 2004. – 20 с.

Турчин В. Актуальні проблеми термінології і тенденції її розвитку // Матеріали 2–ї західно–регіон. наук.–метод. конф. викладачів іноз. мов вищих навч. закладів «Лінгво–дидактичний плюралізм навчального процесу з іноземних мов у вищих навчальних закладах». – Тернопіль. – 2008. – С. 149.

Комісарів, В. Н. Теорія перекладу (Лінгвістичні аспекти). М .: Вища школа, 1990. 254 c.

Бархударов Л. С. Очерки по морфологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1975. – 156 с.

Богранд Р. де. Міжнародна термінологія: перспективи для нового порядку денного // Науково–технічне слово. – 1993. –№1. – С. 23–34

Гальперін І.Р. Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження. М .: КомКнига, 2007. 144 c.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 2 |