ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ВЧИНЕНИМ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ
PDF

Як цитувати

Масалітіна, В. (2020). ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ВЧИНЕНИМ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ. InterConf, (32). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5083
PDF

Посилання

Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій: монографія / А. А. Вознюк. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 192 с.;

Абакумова Ю. В. Теорія співучасті в кримінальному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ю. В. Абакумова. – Запоріжжя, 2013. – 40 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |