ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
PDF

Як цитувати

Чепіга, Д., & Резнікова, М. (2020). ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. InterConf, (32). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5085
PDF

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 27.09.2020).

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. Дата оновлення: 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 27.09.2020).

Коммюніке Секретаря Європейского суду з прав людини відносно рішення по справі "Кузнєцов та інші проти Росії": Рада Європи. Європейський суд з прав людини від 11.01.2007. URL: http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/kuznecov-i-drugie-protiv-rossii-postanovlenie-evropejskogo-suda/ (дата звернення: 27.09.2020).

Постанова Верховного Суду по справі № 912/3066/17 від 11.07.2018 року. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75399117 (дата звернення: 27.09.2020).

Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення: Постанова Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14#Text (дата звернення: 27.09.2020).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 17 | Завантажень: 36 |