ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ ТА ПРИВАТНОМУ СЕКТОРАХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ Анотація.
PDF

Як цитувати

Сухомлин, Л., Пазаненко, М., & Сухомлин, С. (2020). ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ ТА ПРИВАТНОМУ СЕКТОРАХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ Анотація. InterConf, (32). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5106

Анотація

В статті досліджено складові мотивації лікарів різних спеціальностей державних та приватних секторів медичних послуг. Визначена ступінь залежності ефективності роботи від фінансової складової та успіху аргументації фінансовою складовою при наданні медичних послуг пацієнту. Досліджено інструменти мотивації персоналу сучасної медичної практиці, як необхідне доповнення неявних і явних внутрішніх стимулів. Доведено, що на даний час фінансові та маркетингові інструменти зменшили цінність професійної оцінки праці; відмічається мінімальне впровадження сучасних інструментів управління якістю надання послуг; відсутня якісна та кількісна характеристика кадрового складу приватної медицини; мотивація і умови діяльності медичних працівників є важливими характеристиками стану системи охорони здоров'я і головними чинниками, що визначають її результативність.

PDF

Посилання

Дейнека А. В. Управление персоналом организации. М.: Издательство торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 288 с.

Maynard A. (2006). «Incentivesinhealthcare: the shiftin emphasis from the implicitto »

Васильченко Л. В. Многообразие методов мотивации персонала в медицинских учреждениях (на примере ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»). Современные образовательные технологии в мировом учебно-воспитательном пространстве. 2017. № 11. С. 46-49.

Глебова И. С., Леонтьева Л. С., Халилова Т. В. Организация и мотивация медицинского персонала в условиях институциональной реорганизации. Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». 2016. Т. 18. № 2. С. 826-829.

Грачев М. В. Супер кадры: управление персоналом в международной корпорации. М.: Дело Лтд, 2014. 128 с.

Панчук Е. Ю. К проблеме мотивации труда персонала медицинского учреждения. Серия: Психология. 2017. т. 20. С. 44-53.

Волнухин А.В. Анализ удовлетворенности персонала обучением и развитием в негосударственных медицинских организациях. Actualscience. 2016. Т. 2. -№ 12. С. 41-42.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 0 |