ПРАВОВІ ПРИЧИНИ НЕДОСКОНАЛОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ ОРЕНДАРІВ
PDF

Як цитувати

Овчаров, О., Поплавець, С., Колмогоров, О., Чепурний, В., & Третяк, Д. (2021). ПРАВОВІ ПРИЧИНИ НЕДОСКОНАЛОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ ОРЕНДАРІВ. InterConf, (38). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7721
PDF

Посилання

Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 року №413. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF

Гаркавий В.В. Результати роботи рослинницьких галузей сільського господарства України [Електронний ресурс]/В.В. Гаркавий// Економіка і суспільство – 2016. -№2/2016. С. 93-96. Режим доступу до електронного наукового фахового видання: http://economyandsociety.in.ua/index.php/ journal-2/9-articles-2/45-garkavij-v-v. 3. Кібуц. –Режим доступу до ресурсу: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 1 |