THE IMPACT OF GROUND TIRE RUBBER TREATMENT ON THE THERMAL CONDUCTIVITY OF FLEXIBLE POLYURETHANE/GROUND TIRE RUBBER COMPOSITES
PDF

Як цитувати

Hejna, A., Kosmela, P., Olszewski, A., Zedler, Łukasz, & Formela, K. (2021). THE IMPACT OF GROUND TIRE RUBBER TREATMENT ON THE THERMAL CONDUCTIVITY OF FLEXIBLE POLYURETHANE/GROUND TIRE RUBBER COMPOSITES. InterConf, (38). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7773
PDF

Посилання

Papiński J, Żabski L (2011): Zrozumieć poliuretany. Materiały Budowlane, 1, 57-58.

Swinarew B (2015): Poliuretany – nowoczesne wszechstronne materiały. Część II – pianki poliuretanowe. Przetwórstwo Tworzyw, 5, 428-434.

Kurańska M, Prociak A (2011): Właściwości termoizolacyjne i mechaniczne spienionych kompozytów poliuretanowych z włóknami konopnymi. Chemik, 65(10), 1055-1058.

Członka S, Strąkowska A, Kairytė A (2020) Application of Walnut Shells-Derived Biopolyol in the Synthesis of Rigid Polyurethane Foams. Materials, 13, 2687.

Barnat W, Miedzińska D, Niezgoda T (2011): Pianki poliuretanowe – właściwości, zastosowania, recykling. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 13(4), 13-17.

Tiuc AE, Nemeş O, Vermesan H, et al. (2019): New sound absorbent composite materials based on sawdust and polyurethane foam. Compos. Part B-Eng., 165, 120-130.

El-Meligy MG, Mohamed SH, Mahani RM (2010): Study mechanical, swelling and dielectric properties of prehydrolysed banana fiber – Waste polyurethane foam composites. Carbohyd. Polym., 80(2), 366–372.

Tiuc AE, Vermeşan H, Gabor T, et al. (2016): Improved Sound Absorption Properties of Polyurethane Foam Mixed with Textile Waste. Energy Proced., 85, 559–565.

Zieleniewska M, Leszczyński MK, Szczepkowski L, et al. (2016): Development and applicational evaluation of the rigid polyurethane foam composites with egg shell waste. Polym. Degrad. Stabil., 132, 78–86.

Cachaço AG, Afonso MD, Pinto ML (2013): New applications for foam composites of polyurethane and recycled rubber. J. Appl. Polym. Sci., 129(5), 2873–2881.

Hejna A, Korol J, Przybysz-Romatowska M, et al. (2020) Waste tire rubber as low-cost and environmentally-friendly modifier in thermoset polymers – A review. Waste Manage., 108, 106–118.

Zedler Ł, Kosmela P, Olszewski A, et al. (2020): Recycling of Waste Rubber by Thermo-Mechanical Treatment in a Twin-Screw Extruder. The First International Conference on “Green” Polymer Materials 2020, Online, 05-25.11.2020.

Piszczyk L, Hejna A, Formela K, et al. (2015): Rigid Polyurethane Foams Modified with Ground Tire Rubber - Mechanical, Morphological and Thermal Studies. Cell. Polym., 34(2), 45–62.

Piszczyk Ł, Hejna A, Danowska M, et al. (2015): Polyurethane/ground tire rubber composite foams based on polyglycerol: Processing, mechanical and thermal properties. J. Reinf. Plast. Compos., 34(9), 708–717.

Bogdan M, Hoerter J, Moore FO (2005): Meeting the insulation requirements of the building envelope with polyurethane and polyisocyanurate foam. J. Cell. Plast. 41, 41–56.

Randall D, Lee S (2002): The Polyurethanes Book. John Wiley & Sons, Ltd, New York.

Rojas EEG, Coimbra JSR, Telis-Romero J (2013): Thermophysical Properties of Cotton, Canola, Sunflower and Soybean Oils as a Function of Temperature. Int. J. Food Prop., 16(7), 1620–1629.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 16 | Завантажень: 23 |