INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX OF UKRAINE
PDF

Як цитувати

Dubiei, Y. (2021). INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX OF UKRAINE. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7830
PDF

Посилання

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (accessed 20 December, 2020).

Kravchenko, M.O. and Uvarovskyy, R.D. (2018), “Analiz efektyvnosti innovatsiynoyi diyalnosti vitchyznyanykh mashynobudivnykh pidpryyemstv”, Economic bulletin of National technical university of Ukraine “Кyiv polytechnical institute”, no. 14, pp. 405–411.

Zarichna, T.S. and Tarasova, K.I. (2019), “Mashynobuduvannia Ukrainy: suchasnyj stan, struktura ta tendentsii rozvytku haluzi”, Statystyka – instrument sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen': zbirnyk naukovykh students'kykh prats', vol. 5, no. I, pp. 68–76.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 3 |