МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ОНОВЛЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
PDF

Як цитувати

Свістунов, О. (2021). МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ОНОВЛЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7841
PDF

Посилання

Мукоед Л. М., Болтов Р. В. Организация и управление технологическим развитием производственных систем. Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. 2007. № 2. С. 14-18.

Федулова Л. І. Стратегія технологічного розвитку: мікроекономічний підхід. Проблеми економіки та управління. Л. : Видво Нац. ун-ту "Львів. політехніка". 2008. Випуск 16. С. 39–44.

Шевлюга О. Г., Олефіренко О. М. Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства. Вісник СумДУ. Серія «Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4. С. 119-128.

Рудь Н. Т. Економіка і організація інноваційної діяльності : навчальний посібник. Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2007. 476 с.

Литова З. А. Сущность понятия «технология» на современном этапе. Ученые записки : научный журнал Курского государственного университета. 2019. № 2. С. 37-45.

Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 336 с.

Прохорова В. В., Давидова О. Ю. Організація виробництва : навч. посібник. Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2018. 275 с.

Технологічні комплекси харчових виробництв: навчальний посібник / В.І. Теличкун, О.М. Гавва, Ю.С. Теличкун, О.О. Губеня, М.Г. Десик, О.М. Чепелюк. Київ: Видавництво «Сталь», 2017. 456 с.

Войнаренко М. П., Ємчук Л.В. Інформаційні системи як основа розвитку технологій управління. Журнал «Бізнес Інформ» Харківського національного економічного університету. Харків : ХНЕУ, 2012. № 10, С.70-73.

Економіка та організація виробництва : навчальний посібник / уклад. І. В. Причепа, Л. П. Руда. Вінниця : ВНТУ, 2017. 186 с.

Побережний Р. О. Основні напрямки розвитку підприємств машинобудування. Вісник національного технічного університету "ХПІ". Харків, 2012. № 13. С. 90–100

Грушин Б. Философская Энциклопедия. В 5-ти т. / Под редакцией Ф. В. Константинова – М. : Советская энциклопедия. 1960-1970.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 13 |