ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ: НА ПРИКЛАДІ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF

Як цитувати

Якимчук, Т., & Пляскіна, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ: НА ПРИКЛАДІ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7860
PDF

Посилання

Міжнародні фінанси. URL : https://pidru4niki.com/12991010/finansi/mizhnarodni_finansi

Бельтюков Є. А, Некрасов Л. А.. Конкурента стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності. Економіка: реалії часу. 2014. С. 6-13.

Луканин А. С. Проблемы украинского виноделия. URL : Quercus.com.ua/ publikacii/2 pdf.

Огляд ринку вина України. Західна маркетингова компанія. URL : http://www.zmk.com.ua/ua/articles/8.html

Коновал В. В. Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Економіка. Управління. Інновації. 2011. № 2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2011_2_23

Авидзба А. М. Программа развития виноградарства и виноделия в Украине до 2025 г. Виноградарство и виноделие. 2009. Т. XXXIX. С. 5-9.

Волошина Т. Н., Карпинская А. В. Реструктуризация предприятий виноделия в рамках базовых стратегий развития. Прометей. 2010. №1 (31). С. 146-150.

Матвеев В. В. Пути повышения конкурентного потенциала винодельческих предприятий Украины. Интеллект XXI. 2015. № 1. С. 35-41.

Савчук О. А., Пляскіна А. І. Використання продуктово-маркетингової програми у формуванні асортименту харчових підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2006. №1(55). С.87-94.

Якимчук Т. В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 4(106). С. 162 -168.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | Завантажень: 10 |