SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» | № 3(39) UDC 331.5 Дмитренко Юрій Степанович кандидат наук з державного управління, Заступник начальника науково-дослідного відділу (проблем психологічного вивчення особового складу) Науково-методичний центр кадр
PDF

Як цитувати

Дмитренко, Ю. (2021). SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» | № 3(39) UDC 331.5 Дмитренко Юрій Степанович кандидат наук з державного управління, Заступник начальника науково-дослідного відділу (проблем психологічного вивчення особового складу) Науково-методичний центр кадр. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7869
PDF

Посилання

Базарний В.Т., Вєтров В.І. Професіографічні дослідження у системі кадрового менеджменту. Військова освіта: Зб. наук. праць. Київ , 2005. № 1 (13) С. 170–179.

Муренко В.А. Основи сучасного менеджменту. Кадровий менеджмент у Збройних Силах України : курс лекцій. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2012. 156 с.

Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України: навч. посіб. / В.В. Вишнівський та ін.; за заг. ред. Є. Ю. Литвиновського. Київ : Ліра-К, 2011. 284 с.

Петрова І.Л. Стратегія управління людськими ресурсами : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2013. 466 с.

Полікашин В. С. Військовий менеджмент : підручник. Київ : НУОУ, 2006. 628 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 8 |